ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Bon energetyczny 2024

2024-07-11

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.
Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) osoby spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego.
Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie oraz złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosowny wniosek.

Czytaj całość artykułu "Bon energetyczny 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt: „Trzy kwadranse dla rodziny”- profilaktyka i dobra zabawa

2024-06-17

W dniu 14.06.2024r. miało miejsce spotkanie dla rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zorganizowane w ramach projektu „Trzy kwadranse dla rodziny”. Wydarzenie miało na celu pogłębianie więzi rodzinnych, pokazanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, a tym samym profilaktykę zachowań niewłaściwych.

Czytaj całość artykułu "Projekt: „Trzy kwadranse dla rodziny”- profilaktyka i dobra zabawa"

Ekipa przygotowana do imprezyPrezentacja zagadnień dotyczące terenów Starej FabrykiZabawy dla dzieciZabawy koło bunkraZabawy koło bunkraZabawy koło bunkraZabawyWnętrze bunkraWnętrze bunkraZabawy koło bunkraZabawy koło bunkra
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

2024-06-12

Dnia  7 czerwca br., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

 

Czytaj całość artykułu "Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy"

Ikonka symbolizująca artykuł

OPS Police nie współpracuje z firmą PRYMUS

2024-05-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
OŚWIADCZA, ŻE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nigdy nie współpracował, ani nie współpracuje z przedsiębiorcą Janina Misiek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRYMUS Edukacja Janina Misiek z siedzibą przy ul. Staromiejska, nr 12, lok. 8, 40-013 Katowice (NIP: 6251530684; biuro@prymusedukacja.pl), ani z przedstawicielami tego przedsiębiorcy w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie doposażania przez ww. przedsiębiorcę jakichkolwiek placówek.

Czytaj całość artykułu "OPS Police nie współpracuje z firmą PRYMUS"

Ikonka symbolizująca artykuł

Trzy kwadranse dla rodziny - spotkanie świąteczne 2023

2023-12-15

W dniu 11.12.2023r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach projektu socjalnego „Trzy kwadranse dla rodziny” odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła, w których wzięli udział rodzice z dziećmi. Inicjatywa została zorganizowana przez asystentów rodziny.

Zamierzeniem spotkania było wspólne spędzenie czasu dzieci z rodzicami przy okazji wykonywania stroików świątecznych. Wykonane dzieła przyozdobią mieszkania rodzin, z którymi współpracujemy. W tym roku wyzwaniem były materiały, z których wykonywaliśmy dekoracje: rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, słoiki, deseczki, sznurki, szyszki. Miały one na celu zainspirować naszych gości do realizacji niecodziennych pomysłów z przedmiotów codziennego użytku i stanowiły prawdziwą przestrzeń dla fantazji. Prace wykonywane były w świątecznej atmosferze, przy poczęstunku oraz kolędach i piosenkach świątecznych. Spotkanie uświetnił Mikołaj wraz z dwoma pomocnikami, którzy zawitali do tut. Ośrodka prosto z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z Technikum Chemiczno - Elektrycznego. Dzieci otrzymały prezenty, które powstały ze zbiórki zainicjowanej i zorganizowanej przez uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego  Łukasiewicza w Policach z Technikum Chemiczno- Elektrycznego i wychowawcy klasy Pani Agnieszki Rymarskiej oraz zbiórki zorganizowanej przez Urząd Pocztowy nr 1 w Policach, pod opieką naczelnika Poczty - Pani Elżbiety Głuch. Współpraca między instytucjami zaowocowała wielką radością dzieci i ich rodziców, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Ciężko pracujemy - zdjęcieDzieła naszych rąk - zdjęcieNajpiękniejsze obrazki świata - zdjęcieZ Mikołajem zawsze jest najlepiej! - zdjęciePrezenty kochamy najbardziej - zdjęcieEkipa reniferków asystentów - zdjęcieWielkie początki - zdjęcieWesoły rozgardiasz ze szczęśliwymi dziećmi - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

2023-10-10
Logo FE - pomoc żywnościowa PL UE

Informacja dotycząca Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus, do końca 2029r. Program ten jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Podobnie jak PO PŻ – opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie).

Czytaj całość artykułu "Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową"

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt - Bliżej Siebie

2023-09-28

W dniu 25.09.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Wolontariusze ze szkolnej grupy „POMAGACZE” Szkoły Podstawowej Nr8 w Policach pod kierunkiem pedagoga Pani Iwony Włodarskiej zrealizowali wspólnie projekt pn.”Bliżej Siebie”.

Powyższy projekt wygrali „POMAGACZE” ze Szkoły Podstawowej Nr8 w Policach  w ramach konkursu na Mini granty, organizowanego przez Stowarzyszenie POLITES. W ramach wieloletniej współpracy z Wolontariuszami z SP Nr8 w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej był partnerem podczas realizacji powyższego projektu.  Wzajemna współpraca zaowocowała radosnym spotkaniem rodzin  na terenie  bulwarów przy rzece Łarpia w Policach. Grupą docelową projektu  były dzieci w wieku 3-6 lat, a głównym celem projektu była  integracja rodzin i  wspólne spędzanie czasu wolnego. Zorganizowano gry, konkursy z nagrodami i zabawy, których celem było pogłębienie relacji: rodzic – dziecko oraz dostarczenie wielu wrażeń i pozytywnych emocji. Zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w projekcie  zaowocowało radością wszystkich uczestników i pogłębieniem wzajemnej współpracy między instytucjami. Nasi goście zostali obdarowani w to, co najcenniejsze: czas, uśmiech i pełną akceptację, dzięki czemu chętnie podejmowali wyzwania i już zapowiedzieli swój udział w kolejnych odsłonach projektu.

Dziękujemy Wszystkim za współpracę.

Zabawy - zdjęcieZabawy - zdjęcieWolontariusze - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieBliżej Siebie - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieUczestnicy - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcieZabawy grupowe - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Prace naprawcze i konserwatorskie

2023-09-05

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH.

Czytaj całość artykułu "Prace naprawcze i konserwatorskie"

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (plik odt 38KB)
  2. Doświadczenie (plik odt 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina-Rozwój-Sukces

2023-09-04

Zaproszenie na nieodpłatne zajęcia warsztatowe "Szkoła dla Rodziców", które są realizowane przez Fundację "Rodzina-Rozwój-Sukces" na zlecenie Gminy Police.

Czytaj całość artykułu "Rodzina-Rozwój-Sukces"

Fundacja szkoła dla rodziców 2023 - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Weź udział w największym w Polsce badaniu osób korzystających z usług społecznych

2023-08-28

Uczelnia Korczaka prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i ich opiekunów oraz innych, potrzebujących wsparcia. Robimy je po to, by pomóc samorządom lepiej zaopiekować się tymi osobami, tak by mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Zależy nam, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi wsparcia. Osób starszych, wymagających już ciągłej opieki, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym. Także osób, które były kiedyś w pieczy zastępczej albo są teraz w kryzysie bezdomności. Na pewno znacie Państwo takie osoby wokół siebie, może nawet opiekujecie się nimi we własnej, dalszej lub bliższej rodzinie.

Będziemy wdzięczni za przekazanie im linku do badania, a także, jeśli trzeba, o pomoc w wypełnieniu odpowiedniej ankiety.

Dziękujemy za poświęcony nam czas!

Badanie - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

2023-08-14

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbędne :

1. Art 116. ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej zgodnie z którym  pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a)pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie
- ukończyła  studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko - pracownik socjalny"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
tel. 91 42 43 840, fax. 91 42 43 841
sekretariat@opspolice.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności